Harman Villkor för Rabattkoder


 1. Dessa villkor ("villkor") för Harman Rabattkoder gäller för användning av rabattkoder som erbjuds av Harman International Industries, Incorporated (USA) eller något av dess dotterbolag ("Harman") vid köp av en Harman-produkt *.
 2. Genom att använda en Harman-rabattkod samtycker du till dessa villkor, utöver tillämpliga försäljningsvillkor. När ett köp görs på en Harman-webbplats, gäller Harman-villkoren för försäljning utöver dessa villkor.
 3. Endast en rabattkod kan lösas in per inköpsorder.
 4. Rabattkoder är inte överförbara; de kan inte lösas ut som kontanter helt eller delvis; och kan inte kombineras med andra rabattkoder eller något annat erbjudande eller rabatter eller kampanjer som erbjuds av Harman.
 5. Varje rabattkod är endast giltig i en begränsad tid och löper ut på det datumet som anges på plats eller av den tredje part som tillhandahåller koden. Ingen förlängning av utgångsdatumet tillåts från den dagen att rabattkoden har blivit utfärdad.
 6. Rabattkoder kan endast vara giltiga för köp av vissa Harman-produkter eller -kategorier som anges i kampanjen. Rabattkoden kan inte användas för att köpa nya Harman-produkter, renoverade Harman-produkter om inte kampanjen uttryckligen anger något annat. Harman förbehåller sig rätten efter eget gottfinnande att från tid till annan utesluta vissa Harman-produkter eller produktkategorier från en kampanj.
 7. Rabattkoder kan ha ett lägsta inköpsordervärde som anges i kampanjen.
 8. För att lösa in rabattkoden, ange rabattkoden i vagnen eller i kassan i kampanjkodfältet och den aktuella rabatten kommer att dras automatiskt från det slutliga priset för ett köp som är berättigat till rabatten. Om du inte anger rabattkoden vid köpstillfället som specificerat kommer köpet inte att vara berättigat till rabatten. Rabatter får inte dras av efter bekräftelse av ditt köp på Harmans webbplatser.
 9. Om en rabattkod används i en inköpsorder och en hel order avbryts (i enlighet med försäljningsvillkoren) vid ett senare skede av dig eller av Harman, oavsett anledning, kommer rabattkoden inte längre att gälla .
 10. Harman förbehåller sig rätten att avvisa alla rbattkoder som har manipulerats eller på något sätt anses vara oacceptabla.
 11. Harman tar ej ansvar för en rabattkod som är förlorad, stulen, skadad eller förstörd och ingen ersättning kommer att erbjudas under dessa omständigheter.
 12. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydligande.

* Harman säljer ett brett sortiment av produkter under olika Harman-ägda varumärken, till exempel JBL och Harman / Kardon.

Harman International Industries, Incorporated Harman Voucher Villkor

September 2019